Současná krize může citelně zasáhnout videostreaming závislý na reklamě