Významná televizní platforma v USA čistí předplatitelskou bázi, cílí na bonitnější diváky