Tradiční konzumace TV obsahu stále dominuje. Dokládá to osud BBC Three