Je změna programové nabídky důvodem k vypovězení smlouvy bez sankcí?