Evropská komise potvrdila, že kompenzace zvýhodní terestrickou platformu