EU stanovila striktní podmínky ohledně kompenzací za uvolnění pásma 700 MHz v Německu