Placený TV příjem v USA je i nadále doménou kabelové televize a satelitu. Nezmění se to ani v příštích letech