Placenou televizi v Portugalsku si platí víc diváků než kolik je tam domácností