MPO připravuje druhou fázi notifikace, usiluje o vyšší kompenzace pro terestrické operátory