EK povolila kompenzace mimořádných přímých nákladů českým operátorům